уул уурхайн компанийн зүүн тэнгисийн олон улсын зүүн хэсэг