цементийн үйлдвэрлэлд үндэстэн дамнасан үйлдвэрлэгч