туузны нүүрсний хэрэглээнд ашигладаг нарийн ширхэгт тоосонцор