уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэх гангийн үйлдвэрлэлийн үр дүн гэж юу вэ