2 тонн будаа үйлдвэрлэх төслийн тооцоог хэрхэн хийх вэ