1: 3: 6 бетонон шоо метр куб метрээр хэдэн куб метр элс байна