шохойн чулуун дахь карьерын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ