алтны уурхайн эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээний загвар