бүрхүүл боловсруулах үйлдвэрийг хятад тээрэмд хүлээн зөвшөөрсөн