өрөмдлөгийн машин дээр мини бутлуурын талаар ойлголт авах