малайзад элсэн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийг үйлдвэрлэж байна