хацарт бутлагчийн үйл ажиллагааны техникийн баримт бичиг