уян хатан хариу үйлдэл хийхгүй байх засвар үйлчилгээ хийх аргагүй