оху-ын бетон хиймэл аргаар хиймэл хиймэл чулууг яаж хийх вэ