борлуулах зорилгоор аливаа компаний бөмбөг үйлдвэрлэдэг