зэсийн баяжмал нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч