нүүрсээр ажилладаг төмрийн туршилтын үйлдвэр шууд бууруулсан байна