далайн уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн бөөний үйлдвэрлэл