500 мвт-ын дулааны цахилгаан станцын чухал тоног төхөөрөмж