хөнгөн үйлдвэрлэлийн төмрийн уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч