хиймэл элсний зохиомжийг нарийн ширхэгтэй цогц байдлаар харуулсан болно