нүүрсний өдөр тутмын үнийн хүснэгтийг нэгтгэсэн хаант улс