бөмбөг тээрмийн тоног төхөөрөмжийн тэгшитгэлийн зарчим