үндсэн болон хоёрдогч эрүү бутлах үйлдвэрийг бүрэн гүйцэд үйлдвэрлэх