төмрийн хүдрийн овоолгын үйлдвэрлэлийн нэгжийн үйл ажиллагаа