боломжит ашиглалт боловсруулах бутлуурын тоног төхөөрөмж