цахилгаан станцын нүүрсний тээрмийн дэлбэрэлтийн шалтгаан