нигери улсад ил уурхай байгуулахад тавигдах шаардлага