энэтхэгийн баримтад тулгуурласан чулуулгийн дахин боловсруулах төслийн тайлан