хуурай холимог зуурмагийн үйлдвэрлэлийн автомат машин