уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын тендерийн санал дээжийг харах