элсний дамжуулагчийн аж үйлдвэрийн урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ