хяналттай уур амьсгал өндөр эрчим хүчний бөмбөг үйлдвэрлэгч