буталсан чулуун карьерийн санал боловсруулсан баримт бичиг